NAJBOLJI BIZNIS OVIH DANA Prodavači dresova toliko zarađuju da se hlade svežnjevima novca kao lepezom!

NAJBOLJI BIZNIS OVIH DANA

Najbolji biznis ovih dana je prodaja dresova, navijačkih rekvizita i bilo čega s crveno-bijelim kockicama i natpisima Hrvatska.

Prodavačima dresova posao toliko dobro ide, da se hlade svežnjevima novčanica od zarade kao lepezom.

Potraje li ludilo do nedjelje, što će tek tada biti...

Naslovnica Zoom dana

Najčitanije