MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ODGOVORILO MARIJU VUKSANU: Evo na temelju čega je usvojen Pravilnik i kako su određene kvote ulova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ODGOVORILO MARIJU VUKSANU:

Iz Ministarstva poljoprivrede stigao je odgovor našem novinaru Mariju Vuksanu koji je pisao o pobuni tunolovaca. Objavljujemo ga u cijelosti.

 

Danas je u Ministarstvu poljoprivrede održan sastanak s dionicima u segmentu ribolova i uzgoja tuna, uključujući i članove Udruge plivaričara tunolovaca, na kojem je između ostalog, najavljen prosvjed zbog pravilnika koji je trenutačno u javnom savjetovanju.

Donošenje pravilnika o ribolovu plavoperajne tune plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote predviđeno je Zakonom o morskom ribarstvu, a u skladu je sa smjernicama Europske unije i zaključcima sastanka Međunarodne komisije za zaštitu atlantske tune (ICCAT) održanog prošle godine u Dubrovniku. 

Zakonom o morskom ribarstvu se, radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima mora, propisuje način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova, pri čemu se dopuštena količina ulova može dati jednokratno na raspolaganje na razdoblje ne duže od 10 godina. Sukladno tome, cjelokupna međunarodno dogovorena hrvatska nacionalna kvota (dopuštena količina ulova) za plavoperajnu tunu raspoređuje se na plovila koja će imati pravo iskorištavati ovaj resurs narednih 10 godina, što je značajna razlika u odnosu na dosadašnji sustav dodjele koji nije imao vremensko ograničenje.

Nadalje, do sad su u raspodjeli nacionalne plivaričarske kvote za tunu sudjelovala sva plovila s upisanom okružujućom mrežom tunolovkom, dok ih je u ribolovu svake godine sudjelovalo bitno manje zbog ograničenja koja proizlaze iz međunarodnog pravnog okvira (ICCAT).

Prilikom izrade novog Pravilnika predložena je promjena sustava na način da se primjeni opći princip koji je ranije prepoznat u svim važnim segmentima ribarstva, pa da se kvota dodjeli onim plovilima koja imaju zabilježen povijesni ulov tijekom proteklog petogodišnjeg razdoblja (od 1. siječnja 2014. godine do 31. 12. 2018.). 

Na taj način se prepoznaje povijesna aktivnost, a posljedično tome i recentna ulaganja što je osnovni kriterij za dodjelu individualne kvote po plovilu, a u skladu s člankom 17. Temeljne uredbe gdje se navode mogući kriteriji za dodjelu ribolovnih mogućnosti.

Isti kriterij – povijesne aktivnosti tijekom određenog referentnog razdoblja, Hrvatska dosljedno primjenjuje kod alokacije ribolovnih mogućnosti i autorizacija flote u svim ostalim tipovima ribolova (plivaričarskom ribolovu, koćarskom ribolovu, ribolovu potegačama i malim plivaricama, gospodarskom ribolovu tune udičarskim alatima kao i gospodarskom ribolovu igluna).

Pred toga, za plovila na koja je izdana važeća povlastica u koju je upisana mreža tunolovka, prijedlog predviđa mogućnost apliciranja za dodjelu individualne kvote od 2020. godine nadalje, a koja će biti dodijeljena putem javnog natječaja.

Na taj način se omogućava uključivanje novih plovila u ribolov tune sukladno maksimalnom dostupnom ribolovnom kapacitetu i broju plovila te će na taj način svi ovlaštenici povlastice s upisanom mrežom tunolovkom imati ravnopravnu priliku za uključivanje u buduće ribolovne sezone.

Pravilnik predviđa i obvezu sklapanja Ugovora s Ministarstvom na 10 godina te obvezu plaćanja naknade od 1EUR/kg kao i nove elemente u okviru kontrole koji proizlaze iz ICCAT pravnog okvira.

Na Vaše pitanje zašto članovi Udruge nisu konzumirali dodijeljenu im kvotu, izvještavamo Vas da su plovila pojedinih članova Udruge sudjelovala u tunolovu tijekom referentnog razdoblja te prema prijedlogu pravilnika ostvaruju pravo na dodjelu individualne kvote. Iz ovoga je jasno da prema prijedlogu Pravilnika, kvota namijenjena gospodarskom ribolovu plivaricama tunolovkama nije dodijeljena isključivo plovilima u vlasništvu tvrtki kojima je djelatnost i uzgoj tuna već je dodijeljena isključivo temeljem kriterija povijesnog ulova, neovisno o vlasništvu pojedinog plovila. Štoviše, prema prijedlogu pravilnika, pravo na dodjelu individualne kvote ostvarilo bi 16 plovila, od čega 3 plovila u izravnom vlasništvu tvrtki koje obavljaju uzgoj, 6 plovila pripada tvrtkama izravno povezanim s uzgajalištima tuna, dok njih 7 pripada drugim vlasnicima.

 

Koristimo priliku pojasniti da Ministarstvo poljoprivrede na temelju ranijih propisa, nije imalo utjecaja na odabir plovila koja su mogla sudjelovati u ribolovnoj sezoni, već je bilo propisano kako ona plovila koja su nakon međusobnog ustupanja individualnih kvota ostvarila najveći pojedinačni udio u ukupnoj dostupnoj kvoti za ovaj oblik ribolova, mogu biti upisana u ICCAT registar ulovnih plovila i tako ostvariti pravo sudjelovanja u ribolovnoj sezoni. U tom smislu dosadašnji pravilnici su predviđali mehanizam međusobnog ustupanja individualnih kvota između vlasnika plovila koji su zahvaljujući ovom mehanizmu svake godine ostvarivali značajnu novčanu korist, pri čemu dio njih nema zabilježen nijedan individualni ulov u posljednjih 19 godina unatoč činjenici da do 2008. godine nije bilo nikakvih ograničenja u ribolovu tune.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo poljoprivrede

Naslovnica Tribina

Najčitanije

MARKO PUPIĆ BAKRAĆ: ŽUPAN TREBA SMIJENITI UPRAVNO VIJEĆE NARODNOG MUZEJA Imam račun sa škampima i ostalim delicijama te vrhunskim vinima na račun Narodnog muzeja. Upozoravam vlasnike restorana da obuče osoblje kako se službene kartice ne mogu koristiti za plaćanje privatnih prežderavanja i oblokavanja!

Imam račun sa škampima i ostalim delicijama te vrhunskim vinima na račun Narodnog muzeja. Upozoravam vlasnike restorana da obuče osoblje kako se službene kartice ne mogu koristiti za plaćanje privatnih prežderavanja i oblokavanja!
Županijski vijećnik Akcije mladih Marko Pupić Bakrač uputio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti: "U...
Imam račun sa škampima i ostalim delicijama te vrhunskim vinima na račun Narodnog muzeja. Upozoravam vlasnike restorana da obuče osoblje kako se službene kartice ne mogu koristiti za plaćanje privatnih prežderavanja i oblokavanja!