JAVIO NAM SE PROJEKTANT BENZINSKE CRPKE NA VIRU ŽELJKO PREDOVAN Evo kome smeta benzinska pumpa na Viru i zašto?

JAVIO NAM SE PROJEKTANT BENZINSKE CRPKE NA VIRU ŽELJKO PREDOVAN

S obzirom na veliku količinu izjava koje zadnjih dana servira Općina Vir s proizvoljnim interpretacijama stvarnih činjenica uz često spominjanja mog imena u negativnom kontekstu, ja Željko Predovan d.i.a. glavni projektant „sporne„ pumpe moram se oglasiti jer je količina neistina i protuzakonitih aktivnosti koje proizvodi Općina Vir prešla svaku mjeru.

Iznijet ću samo činjenice.
- Glavni projekt i građevinska dozvola su u skladu s Prostornim planom općine Vir

- Građevinska dozvola je pravomoćna i niti jedno tijelo je nije poništilo

- Općina Vir od samog početka, kupnje zemlje, opstruira izgradnju pumpe

- Općina Vir uporno donosi nezakonite Odluke i provodi ih kroz svoje upravne odjele a tvrdi da se bore protiv kriminala i građevinske mafije

Izgradnja benzinske postaje je u skladu s člankom 10. i 95. Prostornog plana općine Vir. Činjenicu potvrđuje i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja svojim očitovanjem od 06.02.2018. godine na koje se Općina Vir uporno poziva i maše s njim. U članku 10. PPO Vir je propisano da je u koridoru ceste moguća gradnja građevine koja neće ugroziti sigurnost odvijanja prometa, kao što su benzinske postaje, odmarališta, vidikovci i slično, a u članku 95. piše: „U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi samo građevine za potrebe... i to: benzinske postaje, parkirališta, autobusna stajališta i odmorišta. Hrvatke ceste su dale svoje posebne uvjete i Potvrdu na projekt da je isti u skladu s danim uvjetima. Ministarstvo nadalje kaže „mogućnost gradnje benzinske postaje i popratnih sadržaja izvan građevinskog područja nije protivna odredbama plana" (citat iz Predmeta „Nadzor građevinske dozvole klasa UP I -361-03/17-01/224 od 06.02.2018. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja).

Općina Vir prijeti da će mene, Željka Predovana, prijaviti Komori Arhitekata. Zašto, što je moj grijeh? To što sam se usudio projektirati iako je načelnik rekao da neće dozvoliti izgradnju ove pumpe ili zato što im govorim da su u krivu i da krivo tumače vlastiti Plan?

Građevinska dozvola investitora Tri Bartola je pravomoćna s danom 28.11.2017.godine i nitko je nije poništio. Ministarstvo svojim odgovorom od 06.02.2018. godine kaže „o zahtjevu za poništenje građevinske dozvole ovo nadleštvo odlučilo je odmah po zaprimanju sve potrebne dokumentacije dana 06. veljače 2018. na način da predmetni zahtjev nije prihvaćen, ..."o čemu je podnositelj zahtjeva obaviješten".

Propusti ili nezakonitosti koje spominje Općina Vir se odnose na nenadležnost Županijskog ureda. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u ovom slučaju, kao i u svim slučajevima u zadnjih deset godina koje se odnose na izgradnju benzinskih postaja, kako u Županiji tako i u gradu Zadru, nije zatražio prijenos nadležnosti s Ministarstva na Županiju. Zašto? Zato što je praksa i Ministarstvo uvijek ovakve predmete vraća na postupak na nižu razinu, jer benzinske postaje nisu „državna stvar" (predmet je i bio u Ministarstvu kad je isto odlučivalo o stranci u postupku i nije zadržalo predmet na odlučivanje u Zagrebu).

Rezultat izdavanje predmetne dozvole se ne bi promjenio, ista bi bila izdana. U čemu je onda problem kod Općine Vir? Zašto ne žele pumpu, koji su stvarni razlozi i tko je ne želi?

Od same kupnje zemljišta i podnošenja zahtjeva za posebne uvjete , o čemu sam osobno izvjestio načelnika Općine, Općina pokušava spriječiti izgradnju benzinske postaje. Upravni odjel na upit za posebne uvjete odgovara da se benzinska pumpa ne može graditi jer se nalazi izvan građevinskog područja, a Vodovod-Vir d.o.o. ne izdaje Potvrdu na projekt iako se benzinska postaja uopće ne spaja na vodovodni sustav (što su i tražili), i to iz razloga jer su svojim dopisom od 13.04.2017. godine rekli „Na dijelu otoka koji ne spada u građevinsku zonu, javna vodovodna i kanalizacijska mreža neće biti izgrađena. S obzirom da se predmetna građevina nalazi izvan građevinske zone, u projektu se ne bi trebala spominjati priprema za budući spoj na sustav vodoopskrbe".

Takav projekt smo i napravili, sustav vodopskrbe i odvodnje je autonoman, bez spoja na javni sustav. Potvrdu nismo dobili iako je sve upravo tako i napravljeno.

- Općina Vir pokušava od samog početka biti stranka u postupku kako bi i na taj način utjecala na neizdavanje građevinske dozvole. Isto je u suprotnosti sa Zakonom o gradnji i člankom 115. stavak 1. Tu činjenicu utvrđuje i Ministarstvo Rješenjem od 03.10.2017. godine. Na to Rješnje se Općina Vir žali. Minstarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u drugostupanjskom postupku žalbu odbija Klasa UP II -361-03/18-02/113, 18.06. 2018. godine.

- Općina Vir preko Općinskog suda u Zadru utvrđuje privremenu mjeru "zabrane izvođenja bilo kakvih daljnjih građevinskih radova", što je presedan i nezabilježeno u sudskoj praksi do sada. Ovo Rješenje nakon žalbe investitora Županijski sud u Zagrebu zbog brojnih propusta preinačuje te se „Odbija prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane izvođenja bilo kakvih daljnjih građevinskih radova" , nakon čega investitor Tri Bartola nastavlja s građenjem.

Općina Vir koja se poziva na Zakone donosi Odluku „Izmjena i dopuna Odluke o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone" što je u skladu s člankom 132. stavak 1. Zakona o gradnji. U članku 6. te Odluke piše da ista stupa na snagu prvog dana objave u Sl. glaniku općine Vir odnosno 20. 06.2018. godine. Po toj Odluci komunalno redarstvo postupa i ispisuje čitav niz kazni, skoro svaki sat po jednu, iako Zakon o gradnji Narodne novine 153/13 i 20/17 člankom 132. na koji se Odluka poziva propisuje da se takva Odluka donosi za iduću kalendarsku godinu te samim tim sve kazne i sve aktivnosti u provedbi tih kazni su protuzakonite i mogu se donositi 2019. godine.

Ovu odredbu je potvrdio i Visoki upravni sud RH svojim Rješenjem 27.10.2017. godine Usoz-87/17-7 u jednom drugom predmetu „Razdoblje privremene zabrane izvođenja radova je obavezan sadržaj Odluke, koja se mora odnositi na razdoblje iduće kalendarske godine... „ .

S obzirom da je Odluka o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone donešena još 2007. godine, to bi značilo da Općina Vir uopće nema važeću Odluku prema članku 132. Zakona o gradnji u ovoj godini te nema pravo na temelju te Odluke donositi nikakva rješenja sve do početka iduće kalendarske godine. Sve aktivnosi koje provodi Općina Vir i njen Načelnik po ovoj odluci su nezakonite i to će sve na kraju netko platiti.

O prijavljivanju mene Državnom odvjetništvu i ostalim institucijama uključujući Komoru arhitekata, ne bih previše pisao jer ako ste pročitali prethodni tekst sve Vam je jasno i nemam potrebu išta dodati osim „Ne znaju što rade, a neznaju da ne znaju, ajme!" Ili sam ipak u krivu, možda neki znaju.

Načelnik sigurno zna zašto ne želi da investitor Tri Bartola izgradi benzinsku pumpu na Viru i tko bi je trebao graditi i gdje. Isto je i s trgovačkim centrima kojima nije dozvoljen dolazak na otok iako su svi htjeli izgraditi svoje centre, o tom drugom zgodom. Nisu bili uporni kao Tri Bartola i to načelnik ne može prihvatiti jer, on je taj kojeg se pita. Kakav Plan kakvi Zakoni?

Svi postupci Općine Vir, njenih upravnih odjela i komunalnih tvrtki u vlasništvu Općine služe zaštiti otoka od benzinske postaje, koja otoku treba i to ne samo ova koja ne pokriva morski dio. To nije nikome sporno. Tko će na kraju odgovarati za sve nezakonitosti ( referenti, pročelnici, direktori), oni koji potpisuju rješenja i oni koji donose nezakonite Odluke. Načelnika tu nema, on ima stručne službe koje ga savjetuju.

A upornost Tri Bartola je mnogima čudna. Zašto? Zato što se ljudi bore za svoja prava i svoju imovinu, za sebe? Za koga se bori Općina Vir, svoje građane?? Oni će na kraju ionako sve to platiti.

Lijep pozdrav 

Željko Predovan d.i.a., ovlašteni arhitekt i ovlašteni urbanist

U Zadru 1. srpnja 2018.

Naslovnica Tribina

Najčitanije

PRIOPĆENJE PUPIĆA BAKRAČA POVODOM IMENOVANJA KUTIJE NA ČELO ŽUC-a "Očigledno je partijska knjižica najvažnija stvar u ovoj državi i može služiti kao supstitucija za neodgovarajuću diplomu, vozačku dozvolu, eskiviranje kaznene odgovornosti..."

Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač posalo je priopćenje povodom imenovovanja Branka Kutije za vršitelja...
"Očigledno je partijska knjižica najvažnija stvar u ovoj državi i može služiti kao supstitucija za neodgovarajuću diplomu, vozačku dozvolu, eskiviranje kaznene odgovornosti..."