Iskustvo pacijenta s Molata: teško bolestan, polupokretan, s tumorskom dijagnozom. Nema nikoga ni u Zadru, ni u glavnom gradu da mu pomogne. Brod za otok kreće u 14 sati. a uzorci moraju biti u Zagrebu u roku od pet sati!

KAKO FUNKCIONIRA HRVATSKI ZDRAVSTVENI SUSTAV: ZAŠTO PACIJENTI SAMI MORAJU DOSTAVLJATI UZORKE? Iskustvo pacijenta s Molata: teško bolestan, polupokretan, s tumorskom dijagnozom. Nema nikoga ni u Zadru, ni u glavnom gradu da mu pomogne. Brod za otok kreće u 14 sati. a uzorci moraju biti u Zagrebu u roku od pet sati!

Iskustvo pacijenta s Molata: teško bolestan, polupokretan, s tumorskom dijagnozom. Nema nikoga ni u Zadru, ni u glavnom gradu da mu pomogne. Brod za otok kreće u 14 sati. a uzorci moraju biti u Zagrebu u roku od pet sati!
Page 5 of 100First1234[5]678910Last