POČINJE GRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI Ranjive skupine imat će dnevni smještaj, prehranu, njegu, brigu o zdravlju...

POČINJE GRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Kako bi se građanima treće životne dobi, nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama omogućili što kvalitetniji uvjeti života i skrbi, Općina Sv. Filip i Jakov uskoro u Gornjim Raštanima planira izgradnju javne ustanove socijalne skrbi, odnosno Centra za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov.

Izrada projektne dokumentacije za gradnju centra te pravnoimovinsko rješavanje zgrade i zemljišta nedavno je završeno i u njih je Općina uložila oko 500.000 kuna, a sam projekt će se aplicirati na natječaj koji je bio najavljen, unutar poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele nepovratnih sredstava u modalitetu privremeno otvorenog poziva.

Ovaj poziv pokreće se u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.", prioritetne osi 8 – Socijalno uključivanje i zdravlje, specifičnog cilja 9a3 – Promicanje socijalne isključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja. S obzirom na tematiku, ovaj se poziv oslanja na Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.).

Svrha ovog poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Nepovratna sredstva tako će se dodijeliti projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, beskućnici, osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja, djeca bez pratnje, članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Nastavak projekta 'Zaželi'

Prema riječima načelnika općine Sv. Filip i Jakov Zorana Pelicarića, planirana izgradnja doma je nastavak uspješnog projekta "Zaželi – Sv. Filip i Jakov", koji je ova općina prva počela provoditi u Zadarskoj županiji, te koji ima za cilj povećati socijalnu uključenost i razinu kvalitete života 16 osoba kojima je potrebna pomoć u kući, zaposlenjem četiri teže zapošljivih žena koje će krajnjim korisnicima pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

– Projekt "Zaželi" provodi se na području cijele općine Sveti Filip i Jakov, koja ima 4606 stanovnika naseljenih u sedam naselja – D. Raštane, G. Raštane, Sikovo, Turanj, Sv. Petar na Moru i Sv. Filip i Jakov, Babac – a izgradnja Centra za pružanje usluga u zajednici njegov je logični slijed, koji će također, kao i ovaj program, svojim korisnicima, tj. osobama kojima je potrebna dnevna skrb i društvena aktivnost, omogućiti jednostavnije, zdravije i sretnije življenje – rekao je Pelicarić.

Njegova najveća vrijednost je u tome što koncept ovog doma pruža novu mogućnost svim ranjivim skupinama kojima zbog različitih razloga nedostaje dnevna skrb i društvena aktivnost. Naime, za razliku od domova, u kojima je korisnicima ponuđen stalni smještaj i stalna skrb, zbog čega su ovakvi tipovi ustanova često i dosta skupi, ovaj projekt predstavlja alternativnu soluciju, odnosno rješenje koje korisnicima nudi cjelodnevni i poludnevni boravak, a u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Unutar Centra za pružanje usluga u zajednici, koji bi se trebao sastojati od prizemlja i jednog kata, tako je u planu izgradnja prostorija za korisnike centra, kuhinja i blagovaonica, veliki dnevni boravak, sobe za odmor, garderobe za korisnike, prostorije za fizikalnu terapiju te u okruženju doma parkiralište i park.

Naslovnica Regional

Najčitanije