MINISTARSTVO OTVORILO "DUĆAN" Država prodaje nekretnine u Zadru i šumu u Biogradu za 25 milijuna kuna!

MINISTARSTVO OTVORILO

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "viđeno - kupljeno". Uglavnom se radi o kućama, vinogradima, pašnjacima i drugim nekretninama razasutim od Osijeka i Slavonskog Broda, preko Zagreba do Pule i Splita, s izuzetkom zgrade škole i šume, koja je najskuplja oglašena nekretnina.

Primjerice, stara zgrada škole s okućnicom i okolnim zemljištem, koja trenutno "nije slobodna od stvari i prava, budući da u istoj djeluje likovna kolonija", a vodi se na Općinskom sudu u Karlovcu košta bar 582.125,00 kuna, uz jamčevinu od 58.212,50 kuna. Konkretnije, ondje djeluje Oblikovna likovna radionica Plemenitaš, privatna umjetnička organizacija registrirana pri Ministarstvu kulture, koja već dulje od 15 godina na području grada Vrbovskog njeguje muzejsku i galerijsku zbirku od 280. suvremenih keramičkih umjetničkih radova u unutrašnjem prostoru, kao i Park mladih umjetnika od 15 velikih skulptura u vanjskom prostoru.

Nadalje, kuća i dvorište te voćnjak u Ulici M. Gorkog br. 128 u Osijeku imaju početnu cijenu 666.481,25 kuna, a jamčevina iznosi 66.648,13 kuna.

Prodaju se čestice u Barbatu, Medulinu, Viru, Srbu, Novom Grabovcu, zatim šuma u Franjevcu kod Kutine, zatim voćnjak površine 1.962 m2 u Zagrebu, po početnoj cijeni od 10.007.325 kuna, zatim zgrada u ruševnom stanju u Zadru površine 93 m2 početne cijene 1.111.250 kuna skladišta u Puli početne cijene 1.065.062,50 kuna.

Voćnjak u Dežanovcu kod Daruvara površine 1.424 m2, prodaje se za bar 55.850 kuna, a pašnjak kos Sinja za 64.874,50 kuna. U Gornjim Andrijevcima kod Slavonskog Broda prodaje se zgrada i ekonomsko dvorište Jelas, početne cijene od 1.376.100,00 kuna.

Najskuplja nekretnina - šuma

Kod Biograda na Moru prodaje se šuma, površine 24.083 m2, po cijeni od 25.682.485,40 kuna.

U Brodskom Vinogorju, kod Slavonskog Broda, prodaje se oranica površine 2.972 m2 po početnoj cijeni od 127.250,00 kuna.

Nekretnina u katastarskoj općini Žminj kod Rovinja, koja ujljučuje vinograde, livade i zemljišta, obuhvaćena granicama neizgrađenog dijela građevinskog područja poslovno-gospodarske zone Žminj i u naravi predstavljaju obrasle livade s izravnim pristupom na javnu prometnicu, prodaje se po početnoj cijeni od 1.595.444,39 kuna.

U Vrbovcu se prodaje kompleks zgrada, dvorišta i oranica, koji se nalaze unutar zone I2 prodaju se u viđenom stanju, po početnoj cijeni od 2.112.625 kuna.

U zagrebačkom Vrapču prodaje se oranica površine 813 m2, po početnoj cijeni od 1.143.943,00 kuna.

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.

Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak, navode u obavijesti - prenosi N1.

Naslovnica Regional

Najčitanije