Mario Vuksan

ZAŠTO IMAMO TURISTIČKU STRATEGIJU KOJA SE NE PROVODI? Zadarski turizam je u koncepcijskom i organizacijskom rasulu za što su krivi Turističko vijeće, Skupština TZ-a, Gradsko vijeće i gradonačelnik!

ZAŠTO IMAMO TURISTIČKU STRATEGIJU KOJA SE NE PROVODI?

U petak je u restoranu 'Foša' održan sastanak Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, prvi nakon što je prije tri dana dosadašnji direktor TZ-a Ante Rados podnio ostavku.

Javnost će o sadržaju sastanka biti obaviještena pravodobno, a to će biti, sudeći po dosadašnjoj praksi – nikad. Može se, međutim pretpostaviti da je jedina glavna i logična tema skupa – raspisivanje natječaja za izbor novog direktora. Naravno da je teško za očekivati, a prilika i trenutak za to nikad nisu bili bolji, da će to tijelo, a na sastanku je navodno bio nazočan i zadarski gradonačelnik Branko Dukić, inače i formalni predsjednik Vijeća, raspravljati o odgovornosti svojih članova za apsurdnu situaciju da je čovjek kojeg su prije samo dvije godine izabrali odstupio pod teretom javnih kritika.

Ma koliko iz Vijeća tvrdili da je to Rados učinio sam, bez pritiska tog tijela, to je točno kao i tvrdnja predsjednika Vijeća dr. Dražena Grgurevića da pri izboru Radosa nije bilo političkog lobiranja, odnosno veze. Znači, uopće nije točna.

Međutim, Rados je sad već prošlo svršeno vrijeme, ali će Turističko vijeće i dalje biti tu. Javnost se sada zabavlja s imenima potencijalnih novih direktora, ali je sasvim bjelodano da u ovakvom kontekstu i s ovakvim Vijećem ni najveći stručnjak, sve da ima i kakav čarobni štapić, ne bi mogao vratiti zadarski turizam iz koncepcijskog i organizacijskog rasula u kojem se nalazi.

Odgovornost Turističkog vijeća, Skupštine TZ-a, pa, ako baš hoćete, i Gradskog vijeća i samog gradonačelnika, zapravo je puno ozbiljnija i važnija od one koju ima samo jedan operativac koji je direktor TZ-a. Evo i zašto.

Dokument tima stručnjaka

Unatoč opće uvriježenom mišljenju, Zadar ima (!) Strategiju razvoja svog turizma, i to do 2026. godine. Taj dokument, koji je izradio tim stručnjaka sa Sveučilišta u Zadru, napisan je na 220 stranica, ali, vjerujte, nije dosadnjikavi materijal s hrpom općenitih floskula, nego vrlo konkretan i jasan, ako hoćete i zanimljiv i sveobuhvatan plan koji dubinski zadire u sva važna pitanja i teme koje se tiču turizma. Doduše, prvi dio je široka analiza postojećeg stanja, ali je zato drugi, kraći dio, vrlo konkretan i sažima misiju, viziju i konkretne strateške ciljeve, prioritete i mjere razvoja turizma grada Zadra te njegove ključne projekte. Navest ćemo samo neke dijelove. Primjerice:

"Prije svega je potrebna promjena Turističke zajednice u destinacijsku menadžment-organizaciju (DMO), u cilju djelotvornog odgovora na složene zahtjeve globalnoga turističkog tržišta...

Neke od mjera su ...osnivanje DMO-a (destinacijske menadžment-organizacije) Grada Zadra i umrežavanje dionika destinacije, izrada Marketinškog akcijskog plana za upravljanje destinacijom, rekonstrukcija i izgradnja novih hotelskih smještajnih kapaciteta na razini najmanje 4+ zvjezdice, izgradnja kongresnog centra i zabavno-adrenalinskog parka, razvoj raspršenih hotela, poticanje pretvorbe privatnoga smještaja u male boutique hotele...

Kad su nove investicije u turizmu u pitanju, Strategija predviđa... koordinirane marketinške aktivnosti za privlačenje investitora, stvaranje kataloga investicijskih mogućnosti u turizmu, stimulativni sustav potpora za investitore u turizmu, pružanje tehničke pomoći investitorima u pripremi i razradi projekata, podrška razvoju klastera i sličnih gospodarskih udruženja..."

Isti dokument, recimo, planira kvalitetnije povezivanje sa širom destinacijom, konkretno s cijelim prostorom županije i šire, a predlaže i organizaciju turističkih ruta koje predstavljaju zadarsku autentičnost, kao što su: Antička ruta, Ruta zadarskih zaštitnika, Ruta križara, Tragom Anžuvinaca, Zadarsko zlato, Ruta zadarskoga mora, Gastronomska ruta, Ruta maslinova ulja itd.

Naravno da ovdje nemamo prostora za citiranje drugih dijelova istog dokumenta koji je lani prihvatilo Gradsko vijeće grada Zadra, a skupo platili porezni obveznici. Važno je napomenuti da su u njemu vrlo jasno navedeni konkretni nositelji svih mjera i aktivnosti. Gotovo uvijek na prvom mjestu su navedeni Gradsko vijeće, gradonačelnik i Turistička zajednica, a uz ostalo u materijalu vrlo jasno stoji i ova rečenica: "Gradsko vijeće grada Zadra i Turistička zajednica grada Zadra preuzimaju punu odgovornost za budućnost turizma grada Zadra."

Ne miče se s mrtve točke

A lako je pogoditi da se do sada, u ovih godinu i pol dana od usvajanja, osim nekoliko poboljšanja gradskog prometnog sustava, ni jedna od mjera i aktivnosti iz Strategije nije pomaknula s mrtve točke, niti se planira, te još manje dogodila, makar su u dokumentu predviđeni rokovi početka realizacije, uglavnom od dva do 10 mjeseci od usvajanja Strategije. Koja je usvojena lani.

Naravno da bi za to netko trebao odgovarati, pa ili javno to priznati ili naprosto dati ostavku. Kao Rados.
Tu, naravno, prvenstveno mislimo na članove Turističkog vijeća. Od gradonačelnika se u najmanju ruku može očekivati da pozove na odgovornost šefove upravnih odjela gradske vlasti, pa i sve odgovorne u Turističkoj zajednici, a od vijećnika u Gradskom vijeću da prozovu – njega. Što se, naravno, u zatvorenom krugu moćne poltronski autistične većine nikada neće dogoditi.

Lako je, međutim, pretpostaviti da će jedno od ključnih, a suvišnih pitanja koje će članovi Turističkog vijeća postavljati kandidatima koji će se uskoro javiti na natječaj za novog direktora biti: A koja je vaša vizija razvoja zadarskog turizma? Pa, gospodo, mi tu viziju već imamo, crno na bijelo!

Ako ga budu uopće išta pitali jer onoga koji je određen za to mjesto i prije natječaja ne treba zapravo ništa ni propitivati.

Naslovnica Kolona