Božana Sviličić

BIZARNA TRŽIŠNA UTAKMICA U MINSKOM PODRUČJU Posao - a ne život!

BIZARNA TRŽIŠNA UTAKMICA U MINSKOM PODRUČJU

Da su pirotehničari ubačeni u žrvanj nesmiljene tržišne utakmice čiji je rezultat sve manja sigurnost na radnom mjestu i niska cijena po kvadratu razminiranja, dokazuje pogibija 60-godišnjeg Antuna Tune Alošinca u minskom polju između Zemunika i Suhovara, trećeg 'lovca na mine' koji je stradao od početka godine u razminiranju Hrvatske. Tržišna utakmica koja je nastupila nakon što je razminiranje prepušteno sustavu javne nabave, ubacila je ove 'lovce na mine' u prostor u kojem se mora štediti da bi se kao u nekoj 'grunfovskoj' uzrečici sačuvao posao a - ne život!

Da bi zadovoljili osnovni kriterij da dobiju plaću, pirotehničari u novom dvoboju moraju odraditi što više kvadrata, koje zbog uštede, najčešće pregledavaju ručno, a ne skupljim strojem. Upravo to se i pokazalo pogubnim, jer zbog protoka vremena zapisnici minskih polja više nisu vjerodostojni. Nekada minirana njiva sada se bitno izmijenila i postala šuma, no umjesto dodatnog opreza u toj novoj šumi mine se zbog utrke za novcem 'love u mutnom' golom rukom.

Unatoč tome već nekoliko godina ne postoji ni kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja kojim bi se definirala cijena rada pirotehničara, što bi pomoglo i u definiranju cijene razminiranja, te pospješilo uspostavljanje ravnopravne i poštene tržišne utakmice.

Naslovnica Kolona