U GRADSKOJ KNJIŽNICI Žene i mediji: turske sapunice u Hrvatskoj

U GRADSKOJ KNJIŽNICI

U srijedu, 27. studenog, u 18 sati u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice u Zadru održat će se javno predavanje „Žene i mediji: turske sapunice u Hrvatskoj" mr.sc. Mirka Petrića s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.  Predavanje se održava u sklopu ciklusa Javna sociologija, a bit će predstavljeni rezultati projekta GENMOD Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. 

Cilj ovog projekta je istraživanje rodnih identiteta muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj iz perspektive novih teorija modernizacije i razvoja. Cilj mu je istražiti predloženi predmet primjenom inovativnog metodološkog pristupa temeljenog na mješovitim metodama i promatranjem rodnih identiteta muškaraca i žena u relacijskom kontekstu. Stavove, vrijednosti i praksu muškaraca i žena u Hrvatskoj istraživat će se putem nacionalno reprezentativnog istraživanja, ali i putem 100 polustrukturiranih intervjua koncipiranih kao fokusirane etnografije i provedene u kontekstu kućanstva. Prikupljeni kvantitativni podaci bit će podvrgnuti faktoru i klasteru, kao i višestrukim korespondentnim analizama. Prikupljeni kvalitativni podaci poslužit će kao osnova za tumačenje društvene konstrukcije roda u određenom (domaćinstvu) i izvan nje.

Projekt se temelji na pretpostavci da se sposobnosti modernizacije i razvoja određenog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa. U ovom kontekstu, pojam “rodni odnosi” koncipiran je kao mješavina okvira rodnih uloga (Harvardov okvir) i pristupa društvenim odnosima. Drugim riječima, ono što se analizira je pristup ženama i muškarcima i njihovu kontrolu nad resursima u kućanstvu, njihov relativni pristup i kontrolu nad resursima u širem institucionalnom okruženju povezanima s njihovim svakodnevnim praksama. Postavljena na načela novih teorija modernizacije, rodne uloge i rodni odnosi mogu se smatrati pokazateljima ne samo klasične dihotomije tradicije-moderne, nego i individualizacije, refleksivnosti i “samostalnog poduzetništva” povezanog s kontekstom “rizika društva”. U tom smislu, oni nude bogatije i preciznije razumijevanje razvojnih kapaciteta hrvatskog društva od standardiziranih pristupa “ljudskog kapitala”, pogotovo jer će istraživanje obuhvatiti i pitanja koja se odnose na društvenu stratifikaciju i regionalnu diferencijaciju.

Ishodi projekta bit će relevantni u kontekstu javne politike i od njih se očekuje značajni doprinos društveno-gospodarskom razvoju hrvatskog društva.

Na projektu rade dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta; Inga.Tomic-Koludrovic@pilar.hr), dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Augustin Derado, Mirko Petrić, Ivan Puzek i dr. sc. Željka Zdravković.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, a predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2021.

Naslovnica Đirada

Najčitanije