PRVA AKTIVNOST! Savjet mladih Grada Zadra poziva sve mlade da odgovore na pitanje „Zašto biti (ne)aktivan u društvu?“

PRVA AKTIVNOST!

Savjet mladih Grada Zadra održat će svoju prvu aktivnost 21.06.2018. s početkom u 16:00 sati (velika vijećnica Grada Zadra), a najavljuje je Jurica Bosna, predsjednik Savjeta. 

Prema njegovim riječima, prilika je to da se mladi grada Zadra upoznaju s ulogom i važnošću Savjeta mladih koje promiče i zagovara njihova prava, potrebe i interese. Naime, Savjet mladih Grada Zadra zalagati će se da mladi Grada Zadra shvate kako savjetodavno tijelo gradskog vijeća Grada Zadra predstavlja njihovu svojevrsnu poveznicu s Gradom Zadrom kojem mogu iznijeti svoje probleme, mišljenja, prijedloge aktivnosti i sl. kako bi Savjet mogao bolje zastupati njihove interese.

Stoga, Savjet će nastojati povećati aktivnu participaciju mladih u društvu pri čemu je također naglasak na zajedničkoj suradnji mladih bez obzira na različita mišljenja i stavove što se najbolje ogleda u suradnji članova Savjeta mladih koji su jedinstveni u stavu kako Savjet mladih treba biti izuzet od politikanstva.

Gost predavač doc.dr.sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održati će zanimljivo te pomalo intrigantno predavanje na temu „Mladi i politika“ nakon kojeg će se povesti rasprava o aktualnoj situaciji mladih u Gradu Zadru. Naime, nastojati će se identificirati problemi mladih Grada Zadra te će se pokušati dati prijedlozi rješenja problema.

Idealan je to trening zagrijavanja moždanih vijuga mladih Grada Zadra prije druge nogometne utakmice Hrvatske :) 

Naslovnica Đirada

Najčitanije