ODLUKA DRŽAVNOG ODVJETNIČKOG VIJEĆA Ivica Škara glavni općinski državni odvjetnik

ODLUKA DRŽAVNOG ODVJETNIČKOG VIJEĆA

Državnoodvjetničko vijeće (DOV) je na svojoj 62. sjednici održanoj 2. i 3. srpnja donijelo više odluka o imenovanjima zamjenika općinskih državnih odvjetnika.

DOV je tako zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru Ivicu Škaru utvrdio za najboljeg kandidata za općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Škara je bio vršitelj dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Zadru od srpnja 2017. Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika prisegnuo krajem 2006. godine, a na čelu zadarskog ODO-a zamijenio je Marijanu  Stipić, koja je kao v.d. imenovana za mandata Ivana Galovića, 

Za zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Kaznenom odjelu imenovane su Nataša Borović i Vanja Višković, a za zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Građansko-upravnom odjelu zadarskog ODO-a imenovana je Sanja Jovanović Karajić

Naslovnica 4 kantuna

Najčitanije